Rev. David V. Titus
PRESIDENT & VICAR

Tel : +973 - 17 255759
Mob: +973 - 39476836
Email:Vicar@mtcbah.com
Rev. V. P john
ASST. VICAR

Tele: +973 -17 740645
Mob :+973 -39031542
Email:a.vicar@mtcbah.com
Mr.Kuruvilla Varkey
VICE PRESIDENT

Mob: 39680079
Email:vice.p@mtcbah.com
.
SECRETARY

Mob:
Email:secretary@mtcbah.com
Mr. Biju Kunjachen
TRUSTEE

Mob:39988674
Email:trustee@mtcbah.com
Mr .Alexander Thomas
ACCOUNTANT

Mob:38884700
Email:accountant@mtcbah.com
Mr.Sunil John
LAY MINISTRANT


Email :
Mr. George Koshy
LAY MINISTRANT


Email :
Show More

CONTACT

Rev.  David  Varghese Titus

Email : vicar@mtcbah.com

Telephone  : +973 - 17 255759

Mobile: +973 - 39476838

Rev. V.P John
Email : a.vicar@mtcbah.com

Telephone  : +973 - 17 740645

Mobile: +973 - 39031542

ADDRESS

Bldg-9138,  Road-4104, Block-941

Sanad, Kingdom of Bahrain

SOCIALIZE

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2021 BY THE MAR THOMA PARISH BAHRAIN